Start

0$

Tak for din ordre, vi kontakter dig hurtigst muligt.

Vælg din bil

Inkl er 150 km fri kørsel

Personbil

Varebil

Din ca pris

Næste

Start dato

Din ca pris

Næste

Slut dato

Din ca pris

Næste

kører du ekstra km 1,2 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Tur retur eller envejskørsel.

Tur retur

Envejskørsel

Din ca pris

Næste

Forsikringer


49 kr. pr dag


39 kr. pr dag


Engangsydelse


Engangsydelse

Din ca pris

Næste

Betalingsmetode

Din ca pris

Næste

Vælg din varebil

Inkl er 150 km fri kørsel

Varebil - 8 m3

Varebil - 10 m3

Varebil - 12 m3

Varebil - 22 m3 - med lift

Din ca pris

Næste

Skal du tur retur, eller envejskørsel.

Tur retur

Envejskørsel

Din ca pris

Næste

Din start by

Din ca pris

Næste

Betalingsmetode

Din ca pris

Næste

kører du ekstra km 1,2 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Skal du køre ekstra km 2,4 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Tilkøb forsikringer


49 kr. pr dag


39 kr. pr dag


Engangsydelse


Engangsydelse

Din ca pris

Næste

Kører du tur retur, eller envejskørsel

Tur retur

Envejskørsel

Din ca pris

Næste

Vælg tur retur, eller envejskørsel.

Tur retur

Envejskørsel

Din ca pris

Næste

Kør tur/retur eller envejskørsel

Tur retur

Envejskørsel

Din ca pris

Næste

Din slut by

Din ca pris

Næste

Din slut dato.

Din ca pris

Næste

Skal du køre ekstra km 2,4 kr pr km.

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Din start dato.

Din ca pris

Næste

Start By

Din ca pris

Næste

Slut By

Din ca pris

Næste

Vælg start dato

Din ca pris

Næste

Vælg slut dato

Din ca pris

Næste

Tilkøb forsikringer


49 kr. pr dag


39 kr. pr dag


Engangsydelse


Engangsydelse

Din ca pris

Næste

kører du ekstra km 1,2 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Skal du køre ekstra km 2,4 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Betalingsmetode

Din ca pris

Næste

Start by

Din ca pris

Næste

Slut by

Din ca pris

Næste

Vælg din start by

Din ca pris

Næste

Vælg din slut by

Din ca pris

Næste

Vælg din start dato

Din ca pris

Næste

Vælg din slut dato

Din ca pris

Næste

Tilkøb forsikringer


49 kr. pr dag


39 kr. pr dag


Engangsydelse


Engangsydelse

Din ca pris

Næste

kører du ekstra km 1,2 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Betalingsmetode

Din ca pris

Næste

Skal du køre ekstra km 2,4 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Vælg af start dato

Din ca pris

Næste

Vælg af slut dato

Din ca pris

Næste

Tilkøb forsikringer


49 kr. pr dag


39 kr. pr dag


Engangsydelse


Engangsydelse

Din ca pris

Næste

kører du ekstra km 2 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Din start by

Din ca pris

Næste

Din slut by

Din ca pris

Næste

Skal du køre ekstra km 2,4 kr pr km

Udover de 150 fri km inkl i din pris

Din ca pris

Næste

Betalingsmetode

Din ca pris

Næste

Oversigt

Din slut pris inkl. moms

Din ordre

BeskrivelseInformationAntalPris
Discount :
Total pris inkl. moms                         LEJEKONTRAKT 

 

1.    
OPLYSNINGER
OM LEJERnAVN: ADRESSE: FØDSELSDATO: TELEFONNUMMER: KØREKORTNUMMER: EVT. CVR-NUMMER: 


 

2.    
OPLYSNINGER
OM DET LEJEDE

 

2.1.  Bilen
som lejes er en [INDSÆT] med registreringsnummer
[INDSÆT]

 

2.2.  Bilen
må ikke fremlejes uden Udlejers accept.

 

2.3.  Bilen
må kun anvendes til kørsel i Danmark. Udenlandsk kørsel kan tilkøbes ved
særskilt skriftlig aftale. Såfremt Lejer uden særskilt skriftligt aftale
benytter Bilen udenlandsk, skal lejer betale til tillæg for lejeperioden på kr.
139,00.

 

2.4.  Bilen
må kun føres af Lejer eller den/de anførte fører udover Lejer.

2.4.1. 
Pr. ekstra fører koster det kr. 49,00.

 Navn på ekstra fører: KØREKORTNUMMER: NAVN PÅ EKSTRA FØRER: KØREKORTNUMMER: 


 

3.    
FORSIKRING

 

3.1.  Bilen
er i lejeperioden dækket at Udlejers forsikring.

 

3.2.  Selvrisikoen
er på kr. 5500,00 og betales af Lejer.  

 

3.3.  Lejer
kan tilkøbe nedsat selvrisiko for kr. 149,00, hvorved selvrisikoen nedsættes
til kr. 1500,00.3.4.  Lejer
hæfter for alle skader, der ikke er eller ville være dækket af kaskoforsikring
og for selvrisikoen.

 

4.    
SKADE,
TYVERI, BØDER M.V.

 

4.1.  Lejer
er ansvarlig for tyveri og enhver skade på bilen. I tilfælde af skade eller
tyveri skal det straks rapporteres til Udlejer.

 

4.2.  Eventuelle
reparationer, som ikke er omfattet af de almindelige serviceeftersyn, skal
rapporteres til Udlejer og herefter foretages på et autoriseret værksted efter
anvisning af Udlejer. Får Lejer udført arbejde i strid hermed, hæfter Lejer
selv for dels omkostningerne ved arbejdet og samtlige følgeskader arbejdet
måtte medføre.4.3.  Lejer
skal endvidere dække enhver skade på bilen, der ikke dækkes af de tegnede
forsikringer, herunder eventuel beskadigelse af interiør.

 

4.4.  Lejer
er pligtig at refundere enhver bøde, p-afgift og andre afgifter samt alle andre
lignende omkostninger fra lejeperiodens start og til bilen genudlejes. Denne
periode kan således være længere end den periode, hvor Lejeren har lejet bilen,
da Lejeren hæfter helt frem til bilen genudlejes. Såfremt der fx efter Lejeren
har parkeret bilen ved lejeperiodens afslutning, men inden bilen genudlejes,
pålægges bilen en p-afgift, som følge af at Lejeren ikke har parkeret bilen på
en ikke tidsbegrænset p-plads, vil Lejeren således hæfte for denne p-afgift
selvom denne er pålagt bilen efter endt lejeperiode. I tilfælde af at der bliver
pålagt bilen en bøde, afgift eller lignende omkostning, vil Udlejer udover at
kunne kræve bøden, afgiften eller den lignende omkostning betalt af Lejer,
samtidig herpå opkræve et administrationsgebyr på kr. 175,00.

 

4.5.  I
tilfælde af en begivenhed der medfører udbetaling fra forsikring, herunder
betaling af selvrisiko, er Udlejer berettiget til at afkræve Lejer den fulde
selvrisiko straks efter begivenhedens indtræden. Udlejer behøver således ikke
at vente indtil Udlejer opkræves selvrisikoen fra forsikringsselskabet. 

 

5.    
LEVERING OG
TILBAGELEVERING

 

5.1.  Bilen
afhentnings- og afleveringssted aftales efter aftalens indgåelse..

 

5.2.  Lejer
accepterer at have modtaget bilen i god stand og uden synlige fejl. Enhver
mangel og klage vedrørende bilens stand skal anføres straks ved afhentning.
Lejer skal ved afhentning dokumentere bilens brændstofstand og tallet på bilens
kilometertæller. Lejer skal dokumentere dette ved fremsendelse af billeder til
Udlejer. Undlader Lejer at dokumentere brændstofstand og tallet på bilens
kilometertæller ved afhentning opkræves Lejer et gebyr på kr. 250,00.

 

5.3.  Bilen
skal altid afleveres/parkeres på en ikke tidsbegrænset p-plads. Undlader Lejer
dette hæfter Lejer for samtlige p-afgifter m.v. som måtte blive pålagt bilen i
perioden frem til bilen genudlejes.

 

5.4.  Bilen
skal endvidere afleveres med samme mængde brændstof, som den havde på
afhentningstidspunktet. Lejer skal ved aflevering dokumentere bilens
brændstofstand og tallet på bilens kilometertæller. Lejer skal dokumentere
dette ved fremsendelse af billeder til Udlejer. Bilen skal endvidere afleveres
vasket og rengjort indvendigt og i samme stand som ved overleveringen med alle
tilhørende dokumenter og tilbehør. Såfremt bilen ikke afleveres i
overensstemmelse med dette punkt opkræves Lejer et gebyr på kr. 1.000,00.

 

5.5.  Udlejer
er berettiget til at slukke for bilen på ethvert tidspunkt og uden påkrav for
Lejers regning, hvis bilen anvendes i strid med lejeaftalen, eller Lejer på
anden vis gør sig skyldig i misligholdelse.

 

6.    
BETALING

 

6.1.  Lejen
udgør kr. [INDSÆT] pr. dag og forudbetales ved
afhentning af bilen. Lejer afholder selv alle omkostninger til brændstof. Såfremt
Lejer kører mere end 150 km i bilen i lejeperioden opkræves kr. 2,00 pr. kørt
km over 150 km.

 

6.2.  Betaling
skal ske til Lawaetz ApS via MobilePay til nummer: 10130 eller via
bankoverførsel til 3409-0012244495.

 

7.    
OPHØR

 

7.1.  Lejeaftalen
er uopsigelig i lejeperioden. Udlejer er dog berettiget til at ophæve
lejeaftalen og slukke for og tilbagetage bilen, såfremt Lejer misligholder
lejeaftalen.

 

8.    
LEJERS
BEHANDLING AF BILEN

 

8.1.  Såfremt
Lejer ryger i bilen opkræves Lejer et gebyr på kr. 2.500,00.

 

8.2.  Bilen
er udstyret med gps-sporing. Denne sporing må ikke fjernes eller manipuleres
med. Såfremt Lejer gør dette, uanset grund, opkræves Lejer et gebyr på kr.
10.000,00. Såfremt Udlejers omkostning til genetablering overstiger kr.
10.000,00, hæfter Lejer for den reelle genetableringsomkostning hos Lejer.

 

8.3.  Såfremt
Lejer fører bilen påvirket af alkohol ud over den tilladte promillegrænse,
narkotika eller andet ulovligt stof, hæfter Lejer for ethvert tab Udlejer måtte
lide herved, fx i tilfælde af færdselsulykke.

 

8.4.  Såfremt
Lejer på anden vis overtræder gældende lovgivning, som fører af bilen, hæfter
Lejer for ethvert tab Udlejer måtte lide herved, fx i tilfælde af
færdselsulykke.

 

8.5.  Såfremt
Lejer lader andre, end personer anført som lejere på nærværende kontrakt, føre
bilen eller på anden vis overladen bilen til andre, end personer anført som
lejere på nærværende kontrakt, hæfter Lejer for ethvert tab som Udlejer måtte
lide herved, fx i tilfælde af færdselsulykke.


9.    
ANSVARSFRASKRIVELSE

 

9.1.  Medmindre
andet er påbudt ved præceptiv lovgivning kan Udlejer ikke gøres ansvarlig for
nogen skade på Lejer eller Lejers ejendele eller tredjemand i forbindelse med
Lejers brug af bilen.


10. 
VEJHJÆLP

 

10.1.    
Såfremt Lejer måtte få akut behov herfor, fx ved
motorstop eller lignende, kan vejhjælp kontaktes på telefon 52 52 50 00.

 

10.2.    
Såfremt vejhjælp kontaktes uden at der har været et
reelt behov herfor og denne kontakt medfører Udlejer ekstra omkostninger hæfter
Lejer for disse ekstra omkostninger. 


Lejer skal fremsende kopi eller
billede af sit kørekort og sygesikringsbevis sammen med nærværende kontrakt
underskrevet.  

 

Lejer erklærer at acceptere
ovenstående vilkår.


Dato:


_________________________________________

Underskrift

Book nu